Trek meertaligheid ook door naar je evaluatiepraktijk

We weten intussen steeds meer over de krachtige rol die meertaligheid en meertalige repertoires van leerlingen kunnen spelen op school en in de klas, maar wat met meertaligheid in processen van evaluatie en beoordeling? Het doctoraatsonderzoek van Fauve De Backer leert ons op dat vlak veel bij.