In het najaar van 2016 ging ik aan de slag bij Onderwijscentrum Gent, een toen nagelnieuwe stadsdienst met een heldere missie: kinderen en jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en hun partners ondersteunen, verbinden en inspireren, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Thematisch kwam ik op een domein terecht dat een vrij rechtstreekse doorloper is van waar ik aan de UGent al rond werkte: taal en meertaligheid. Als het gaat om het bekrachtigen en valoriseren van meertaligheid, heeft Gent een absolute pioniersrol: via tal van (onderzoeks)projecten, initiatieven en samenwerkingen bouwde Gent bergen expertise op over hoe je de meertalige achtergrond van kinderen op een positieve manier een plaats kunt geven op school én actief aan bod kunt laten komen in de klas. Maar er blijven uiteraard nog genoeg vragen op tafel liggen. Hoe zit dat allemaal precies didactisch? Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren die hun thuistaal gebruiken in de klas, het ook daadwerkelijk over het lesonderwerp hebben? Hoe kun je meertalig evalueren, en is dat wel de bedoeling? Wat met taalbadklassen en zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers? En meertaligheid in het basisonderwijs, allemaal goed en wel, maar hoe zit dat met het secundair onderwijs? Moeten ze daar niet al lang genoeg Nederlands kennen om het zonder die thuistaal te kunnen stellen?

Genoeg vragen dus, die nog niet allemaal een even uitgewerkt en praktijkgericht antwoord hebben gekregen. Daar werken we de komende jaren hard aan voort, en we bekijken ook steeds hoe we die informatie zo dicht mogelijk bij het onderwijsveld zelf kunnen krijgen. Meer weten? Dan vind je hieronder alvast een aantal links terug.

Meer weten over Onderwijscentrum Gent? 

Surf dan naar onze website: www.onderwijscentrum.gent. Je vindt er meer informatie over al onze werkingen, projecten en thema’s. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, blijf je ook op de hoogte van waar we allemaal mee bezig zijn. Dat kan trouwens ook via onze Facebookpagina en ons Twitterkanaal.

Meer weten over meertaligheid en/in onderwijs?