Sinds 2016 werk ik bij Onderwijscentrum Gent, een dienst binnen de Stad Gent met een heldere missie: kinderen en jongeren, ouders, onderwijsprofessionals en hun partners ondersteunen, verbinden en inspireren, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Thematisch werk ik op een domein dat een vrij rechtstreekse doorloper is van waar ik aan de UGent al rond werkte: taal en meertaligheid. Als het gaat om valoriseren van meertaligheid in de klas, als een kracht, een meerwaarde en een troef, vervult Gent een absolute pioniersrol: via tal van (onderzoeks)projecten, initiatieven en samenwerkingen bouwde Gent bergen expertise op over hoe je de meertalige achtergrond van kinderen op een positieve manier een plaats kunt geven op school én actief aan bod kunt laten komen in de klas. Maar er blijven uiteraard nog genoeg vragen op tafel liggen. Hoe zit dat allemaal precies op school (beleidsmatig) en in de klas (pedagogisch-didactisch)? Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren die hun thuistaal gebruiken in de klas, het ook daadwerkelijk over het lesonderwerp hebben? Hoe kun je meertalig evalueren, en is dat wel de bedoeling? Wat met taalbadklassen en zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers? En meertaligheid in het basisonderwijs, allemaal goed en wel, maar hoe zit dat met het secundair onderwijs? Hoe kun je de thuistaal van leerlingen ook daar op een versterkende manier inzetten?

Genoeg vragen dus, die nog niet allemaal een even uitgewerkt en praktijkgericht antwoord hebben gekregen. Daar werken we de komende jaren hard aan voort, samen met het (Gentse) onderwijsveld. Meer weten? Dan vind je hieronder alvast een aantal links terug.

Meer weten over Onderwijscentrum Gent? 

Surf dan naar onze website: www.onderwijscentrum.gent. Je vindt er meer informatie over al onze werkingen, projecten en thema’s. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, blijf je ook op de hoogte van waar we allemaal mee bezig zijn. Dat kan trouwens ook via onze Facebookpagina en ons Twitterkanaal. In onze aanbodtool ontdek je wat we allemaal voor scholen en leerkrachten in petto hebben.

Meer weten over meertaligheid en/in onderwijs?