Delarue, S. (2020). ‘De vliegtuigklas: wetenschap en literatuur als krachtige tandem voor een inspirerend boek rond sterk(er) taalonderwijs op school’. In: Fons 5(2), p. 32-34.

Delarue, S. (2020b). ‘Met azijn vang je geen vliegen. Recensie van het themanummer van Deus Ex Machina over literatuuronderwijs’. In: De Lage Landen. 

Delarue, S. (2019). ’10 boeiende podcasts voor leraren Nederlands’. In: Fons 4(2), p. 30-32.

Delarue, S. (2018a).  ‘Amateurdialectlexicografie onder de loep: op zoek naar de makers en de lezers’. In: Colleman, T., De Caluwe, J., De Tier, V., Ghyselen, A.-S., Triest, L., Vandenberghe, R. & U. Vogl (red.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, p. 199-217.

Delarue, S. (2018b). ’10 cruciale inzichten over meertaligheid en taalverwerving’. In: Fons 3(2), p. 42-44.

Delarue, S. (2018c). ‘Meertaligheid in Vlaanderen: enkele cijfers’. In: Fons 4(1), p. 8-9.

Delarue, S. (2018d). ‘Meertaligheid in het onderwijs: vijf leestips’. In: Fons 4(1), p. 14-16.

Delarue, S. & A. İşçi (2018). ‘Meertaligheid actief benutten op school, als realiteit en als troef. De acties en initiatieven vanuit Onderwijscentrum Gent’. In: School- en klaspraktijk sept.-okt.-nov. 2018.

Delarue, S., A. Langelet & E. Verstraete (2018). Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom. Leuven/Den Haag: Acco.

Rosiers, K., I. Van Lancker & S. Delarue (2018). ‘Beyond the traditional scope of translanguaging. Comparing translanguaging practices in Belgian multilingual and monolingual classroom contexts’ In: Language & Communication 61, p. 15-28.

Rijckaert, H. & S. Delarue (2018). ‘Ons ABC van de vakliteratuur. Boeken en blogs waar elke taalleerkracht van zal smullen’. In: Fons 4(1), p. 19-22.

Delarue, S. (2017a). ‘Een (iets té) compacte schrijfcompagnon. Recensie van Renkema, Jan en Eric Daamen, Schrijfwijzer Compact. Amsterdam, Boom, 2016’. In: Over Taal 56(1), p. 24-25.

Delarue, S. (2017b). ‘Een inspiratieboek vol tips om te differentiëren in de taalklas. Recensie van Keijzer, Johan, Karen Verheggen & Det van Gils, Differentiëren in het talenonderwijs. Kleine ingrepen, grote effecten. Bussum, Coutinho, 2016’. In: Over Taal 56(2), p. 25-26.

Delarue, S. (2017c). ‘De taalles gaat digitaal. Recensie van Mesie, Masja, Guus Perry & Patricia Rose, Digitaal. Werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum, Coutinho, 2017’. In: Over Taal 56(3).

Grondelaers, S., S. Delarue & G. De Sutter (2017). ‘Tussen droom en daad. De consequenties van de verander(en)de standaardtaalrealiteit voor de taaldocent’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 330-352.

Lybaert, C. & S. Delarue (2017a). ‘Stereotypes and attitudes in a pluricentric language area. The case of Belgian Dutch’. In: Stickel, G. (red.), Stereotypes and linguistics prejudices in Europe: contributions to the EFNIL Conference 2016 in Warsaw. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, p. 175-186.

Lybaert, C. & S. Delarue (2017b). ”k Spreek ekik ver altijd zo. Over de opmars van tussentaal in Vlaanderen’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 142-162.

Delarue, S. (2016a). Bridging the policy-practice gap. How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Dissertation successfully defended on September 1, 2016. Reviewed in: TNTL

Delarue, S. (2016b). ‘Filmanalyse in de les Nederlands: realiteit of Pulp Fiction?. In Fons 1(2), p. 22-24

Delarue, S. (2016c). ‘Publish or perish? De funeste gevolgen van een doorgedraaide publicatiecultuur’. In Neerlandia 120(4), p. 12-13

Delarue, S. (2016d). ‘Een vlotte en laagdrempelige inleiding tot de taalkunde. Recensie van Leufkens, Sterre, Elementaire Deeltjes – Taal. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2016’. In: Over Taal 55(4), p. 23

Delarue, S. (2016e). ‘Ergens tussen koffietafelboek en naslagwerk. Recensie van: Permentier, Ludo en Rik Schutz, Typisch Vlaams. 4000 woorden en uitdrukkingen. Leuven, Davidsfonds, 2015’. In: Internationale Neerlandistiek 54(1), p. 73-76. [pdf]

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2016). ‘Setting the standard: Are teachers better speakers of Standard Dutch?’. In: Dutch Journal of Applied Linguistics 5(1), p. 34-64. doi: 10.1075/dujal.5.1.03del

Delarue, S. & C. Lybaert (2016). ‘The discursive construction of teacher identities: Flemish teachers’ perceptions of Standard Dutch’. In: Journal of Germanic Linguistics, 28(3), p. 219-265. doi: 10.1017/S1470542716000064

Delarue, S. & I. Van Lancker (2016). ‘De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leerkrachten en leerlingen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 132(2), p. 85-105

Ghyselen, A.S., S. Delarue & C. Lybaert (2016). ‘Studying standard language dynamics in Europe: Advances, issues and perspectives’. In: Taal & Tongval, 68(2), p. 75-91

Lybaert, C., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & J. Van Keymeulen (red.) (2016). (De)standardization in Europe: Qualitative and quantitative approaches. Thematic issue of Taal & Tongval, 68(2)

Delarue, S. (2015). ‘Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), HSN 29 – 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 329-334

Delarue, S. & J. De Caluwe (2015). ‘Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools’. In: Current Issues in Language Planning 16(1-2), p. 8-25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2015). ‘”Handhavers van de norm” of “taalamateurs”: spreken leerkrachten beter Nederlands dan andere hoogopgeleiden?’. In: Over Taal 54(4), p. 103-105

Delarue, S. & H. Rijckaert (2015). ‘De beste leraren Nederlands delen hun gouden lestips’. In Fons 1(1), p. 28-29

Delarue, S. (2014a). ‘Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy’. In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXVII, p. 219-248

Delarue, S. (2014b). ‘Taalbewaker of taalbegeleider? Over de diverse posities die Vlaamse leerkrachten innemen in het standaardtaal-of-tussentaaldebat.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), Achtentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 278-287

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (red.) (2013). Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri). Gent: Academia Press. Reviewed in: TNTL, Internationale Neerlandistiek, Over Taal

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (2013). ‘Tussentaal: over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Inleiding’. In: Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri), p. 3-11

Delarue, S. (2013a).Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard?‘. In: Kristiansen, T. & S. Grondelaers (eds.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, p. 193-226

Delarue, S. (2013b). ‘Het eerste standaardwerk over tussentaal in Vlaanderen. Recensie van: Absillis, Kevin, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof, De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent, Academia Press, 2012’. In: Internationale Neerlandistiek 51(2), p. 187-190

Delarue, S. (2012). ‘Met open vizier: meer aandacht voor taalvariatie in media en onderwijs in Vlaanderen’. In: Over Taal 51(1), p. 20-22

Delarue, S. (2011). ‘Standaardtaal of tussentaal op school? De paradoxale dubbele kloof tussen taalbeleid en taalgebruik’. In: Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek 6, p. 1-20

Recentste update / last update: 15/04/2020.