Op deze pagina vind je een overzicht van mijn publicaties. De meeste kun je ook meteen downloaden of lezen. Ben je op zoek naar een artikel van mij dat je toch niet te pakken krijgt? Neem dan contact met me op, en dan probeer ik je verder te helpen.

Zwart, W. & S. Delarue (2023). ‘Voorbij de standaardtaal: de kracht van streektalen’. In: MeerTaal, te verschijnen.

Collijs, K., Hugte, G. van, Borgesius, M. & S. Delarue (2023). ‘Meertaligheid, een onbenutte kracht. Talenbewust lesgeven: in gesprek met Steven Delarue’. In: Les 225, p. 6-11.

Delarue, S. (2022d). ‘Thuistalen: geen drempel, maar bondgenoot bij Nederlands leren. Functioneel meertalig leren in de NT2-klas.’ In: Fons 8(1), p. 4-9.

Delarue, S. (2022c). ‘Op stap met je vervangpaard. Taalmysteries ontsluiert raadselachtige feiten over taal.’. In: De Lage Landen 2022(4). Te verschijnen.

Delarue, S. & S. Baauw (2022). Engaging newcomers in (language) learning: 4 tips from the EDINA project. School Education Gateway, European Commission.

Schiepers, M., Verhelst, L., Versteden, P., Delarue, S., Rijckaert, H., Axters, B., Bollaert, T., Ghesquière, L., Van Nieuwenhove, M. & K. Willems (2022). Voluit Taal. Didactiek Nederlands voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Gent: OWL Press. Gerecenseerd op Neerlandistiek.nl en NDN.

Seynhaeve, S., Deygers, B., Simon, E. & S. Delarue (2022). ‘Interaction in online classes during Covid-19: the experiences of newly-arrived migrant students’. In: Educational Research. doi: 10.1080/00131881.2022.2090981

Delarue, S. & W. Zwart (2022). ‘Voorbij de klassieke standaardtaalnorm: talenbewust lesgeven via de kracht van dialecten en streektalen op school’. In: Duarte, J., Günther, M., De Backer, F., Frijns, C. & B. Gezelle Meerburg (red.), Talenbewust lesgeven in het basisonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho, p. 157-176.

Delarue, S. (2022b). ‘Het boek waar de neerlandistiek nood aan had. Recensie van Wat gebeurt er in het Nederlands?! van Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteyn en Marten van der Meulen’. In: De Lage Landen 2022(2), p. 92-93.

Delarue, S. (2022a). Talen die de school in komen van Lidy Peters: meertaligheid in de klas blijft troef én uitdaging’. In: De Lage Landen 2022(1).

Delarue, S. (2021a). ‘Een aparte canon voor jeugdliteratuur? Over de kracht van jeugdliteratuur, het belang van spiegels & vensters en de rol van de leraar’. In: Fons 7(1), p. 4-7.

Delarue, S. (2021b). ‘Taalscreening bij kleuters’. In: Visie, 26 augustus 2021, p. 15.

Delarue, S. (2021c). ‘Leve de verwondering! Twee boeken over het alfabet. Recensie van Alles begint met A van Diedrik van der Wal en Het dikke alfabetboek van Frank Landsbergen’. In: De Lage Landen 2021(3), p. 106-107.

Delarue, S. & H. Rijckaert (2021). ’10 tips om je leerlingen aan het lezen te krijgen’. In: Fons 6(4), p. 22-23.

Delarue, S. (2021d). ‘Hoe stop je het ‘rad van ongelijkheid’ in het onderwijs? Recensie van Onderwijs in een gekleurde samenleving van Orhan Agirdag’. In: De Lage Landen.

Delarue, S. (2020a). ‘De vliegtuigklas: wetenschap en literatuur als krachtige tandem voor een inspirerend boek rond sterk(er) taalonderwijs op school’. In: Fons 5(2), p. 32-34.

Delarue, S. (2020b). ‘Met azijn vang je geen vliegen. Recensie van het themanummer van Deus Ex Machina over literatuuronderwijs’. In: De Lage Landen. 

Delarue, S. (2020c). ‘De 10 meest gelezen bijdragen in 5 jaar Fons’. In: Fons 6(2), p. 6-7.

Delarue, S. & H. Rijckaert (2020). ‘5 jaar Fons: een kroniek’. In: Fons 6(2), p. 4-5.

Delarue, S. (2019). ’10 boeiende podcasts voor leraren Nederlands’. In: Fons 4(2), p. 30-32.

Delarue, S. (2018a).  ‘Amateurdialectlexicografie onder de loep: op zoek naar de makers en de lezers’. In: Colleman, T., De Caluwe, J., De Tier, V., Ghyselen, A.-S., Triest, L., Vandenberghe, R. & U. Vogl (red.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, p. 199-217.

Delarue, S. (2018b). ’10 cruciale inzichten over meertaligheid en taalverwerving’. In: Fons 3(2), p. 42-44.

Delarue, S. (2018c). ‘Meertaligheid in Vlaanderen: enkele cijfers’. In: Fons 4(1), p. 8-9.

Delarue, S. (2018d). ‘Meertaligheid in het onderwijs: vijf leestips’. In: Fons 4(1), p. 14-16.

Delarue, S. & A. İşçi (2018). ‘Meertaligheid actief benutten op school, als realiteit en als troef. De acties en initiatieven vanuit Onderwijscentrum Gent’. In: School- en klaspraktijk sept.-okt.-nov. 2018.

Delarue, S., A. Langelet & E. Verstraete (2018). Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom. Leuven/Den Haag: Acco.

Rosiers, K., I. Van Lancker & S. Delarue (2018). ‘Beyond the traditional scope of translanguaging. Comparing translanguaging practices in Belgian multilingual and monolingual classroom contexts’ In: Language & Communication 61, p. 15-28.

Rijckaert, H. & S. Delarue (2018). ‘Ons ABC van de vakliteratuur. Boeken en blogs waar elke taalleerkracht van zal smullen’. In: Fons 4(1), p. 19-22.

Delarue, S. (2017a). ‘Een (iets té) compacte schrijfcompagnon. Recensie van Renkema, Jan en Eric Daamen, Schrijfwijzer Compact. Amsterdam, Boom, 2016′. In: Over Taal 56(1), p. 24-25.

Delarue, S. (2017b). ‘Een inspiratieboek vol tips om te differentiëren in de taalklas. Recensie van Keijzer, Johan, Karen Verheggen & Det van Gils, Differentiëren in het talenonderwijs. Kleine ingrepen, grote effecten. Bussum, Coutinho, 2016′. In: Over Taal 56(2), p. 25-26.

Delarue, S. (2017c). ‘De taalles gaat digitaal. Recensie van Mesie, Masja, Guus Perry & Patricia Rose, Digitaal. Werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum, Coutinho, 2017′. In: Over Taal 56(3).

Grondelaers, S., S. Delarue & G. De Sutter (2017). ‘Tussen droom en daad. De consequenties van de verander(en)de standaardtaalrealiteit voor de taaldocent’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 330-352.

Lybaert, C. & S. Delarue (2017a). ‘Stereotypes and attitudes in a pluricentric language area. The case of Belgian Dutch’. In: Stickel, G. (red.), Stereotypes and linguistics prejudices in Europe: contributions to the EFNIL Conference 2016 in Warsaw. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, p. 175-186.

Lybaert, C. & S. Delarue (2017b). ”k Spreek ekik ver altijd zo. Over de opmars van tussentaal in Vlaanderen’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 142-162.

Delarue, S. (2016a). Bridging the policy-practice gap. How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Doctoraatsproefschrift succesvol verdedigd op 1 september 2016. Gereviewd in: TNTL

Delarue, S. (2016b). ‘Filmanalyse in de les Nederlands: realiteit of Pulp Fiction?. In Fons 1(2), p. 22-24

Delarue, S. (2016c). ‘Publish or perish? De funeste gevolgen van een doorgedraaide publicatiecultuur’. In Neerlandia 120(4), p. 12-13

Delarue, S. (2016d). ‘Een vlotte en laagdrempelige inleiding tot de taalkunde. Recensie van Leufkens, Sterre, Elementaire Deeltjes – Taal. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2016’. In: Over Taal 55(4), p. 23

Delarue, S. (2016e). ‘Ergens tussen koffietafelboek en naslagwerk. Recensie van: Permentier, Ludo en Rik Schutz, Typisch Vlaams. 4000 woorden en uitdrukkingen. Leuven, Davidsfonds, 2015’. In: Internationale Neerlandistiek 54(1), p. 73-76. [pdf]

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2016). ‘Setting the standard: Are teachers better speakers of Standard Dutch?’. In: Dutch Journal of Applied Linguistics 5(1), p. 34-64. doi: 10.1075/dujal.5.1.03del

Delarue, S. & C. Lybaert (2016). ‘The discursive construction of teacher identities: Flemish teachers’ perceptions of Standard Dutch’. In: Journal of Germanic Linguistics, 28(3), p. 219-265. doi: 10.1017/S1470542716000064

Delarue, S. & I. Van Lancker (2016). ‘De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leerkrachten en leerlingen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 132(2), p. 85-105

Ghyselen, A.S., S. Delarue & C. Lybaert (2016). ‘Studying standard language dynamics in Europe: Advances, issues and perspectives’. In: Taal & Tongval, 68(2), p. 75-91

Lybaert, C., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & J. Van Keymeulen (red.) (2016). (De)standardization in Europe: Qualitative and quantitative approaches. Themanummer van Taal & Tongval, 68(2)

Delarue, S. (2015). ‘Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), HSN 29 – 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 329-334

Delarue, S. & J. De Caluwe (2015). ‘Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools’. In: Current Issues in Language Planning 16(1-2), p. 8-25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2015). ‘”Handhavers van de norm” of “taalamateurs”: spreken leerkrachten beter Nederlands dan andere hoogopgeleiden?’. In: Over Taal 54(4), p. 103-105

Delarue, S. & H. Rijckaert (2015). ‘De beste leraren Nederlands delen hun gouden lestips’. In Fons 1(1), p. 28-29

Delarue, S. (2014a). ‘Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy’. In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXVII, p. 219-248

Delarue, S. (2014b). ‘Taalbewaker of taalbegeleider? Over de diverse posities die Vlaamse leerkrachten innemen in het standaardtaal-of-tussentaaldebat.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), Achtentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 278-287

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (red.) (2013). Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri). Gent: Academia Press. Gereviewd in: TNTL, Internationale Neerlandistiek, Over Taal

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (2013). ‘Tussentaal: over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Inleiding’. In: Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri), p. 3-11

Delarue, S. (2013a).Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard?‘. In: Kristiansen, T. & S. Grondelaers (eds.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, p. 193-226

Delarue, S. (2013b). ‘Het eerste standaardwerk over tussentaal in Vlaanderen. Recensie van: Absillis, Kevin, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof, De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent, Academia Press, 2012’. In: Internationale Neerlandistiek 51(2), p. 187-190

Delarue, S. (2012). ‘Met open vizier: meer aandacht voor taalvariatie in media en onderwijs in Vlaanderen’. In: Over Taal 51(1), p. 20-22

Delarue, S. (2011). ‘Standaardtaal of tussentaal op school? De paradoxale dubbele kloof tussen taalbeleid en taalgebruik’. In: Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek 6, p. 1-20

Recentste update / last update: april 2023.