Fons, een tijdschrift voor didactiek Nederlands


Sinds 2015 ben ik samen met Heleen Rijckaert de trotse hoofdredacteur van Fons, een nieuw tijdschrift voor didactiek Nederlands in Vlaanderen. Door de stopzetting van VONK in 2011 was er immers geen Vlaams didactisch tijdschrift meer voor leerkrachten Nederlands, en dat gat proberen we nu met Fons te vullen.

Fons verschijnt momenteel twee keer per schooljaar, in november en maart, en zet vooral in op concrete lestips, nieuwe werkvormen en didactisch materiaal. Daarnaast gaan we ook voor inspirerende interviews met opleiders en vakdeskundigen, maar vooral met de leerkrachten zelf, die elke dag opnieuw met beide voeten in de klaspraktijk staan. Sinds het schooljaar 2019-2020 is de frequentie verhoogd naar drie nummers per schooljaar.

Fons is een papieren tijdschrift, wat misschien vreemd kan aandoen in deze tijden van digitalisering. Waarom papier? We hopen dat het een bewaartijdschrift wordt, dat niet gewoon een keertje achteloos doorbladerd wordt en dan in de papiermand verdwijnt, maar een mooie plaats krijgt in de leraarskamer of de persoonlijke bibliotheek en van tijd tot tijd een nieuwe insteek of een handige lestip kan bieden.

Meer weten? Volg Fons op Facebook en Twitter, of surf naar onze website: tijdschriftfons.be!