Afgelopen najaar vierden we het vijfjarig bestaan van Fons, het tijdschrift voor didactiek Nederlands in Vlaanderen dat ik in 2015 samen met Heleen Rijckaert oprichtte. Door de stopzetting van VONK in 2011 was er toen immers geen (Vlaams) didactisch tijdschrift meer voor leerkrachten Nederlands, en dat gat probeerden (en proberen) we met Fons te vullen. Het tijdschrift verschijnt op papier én online, en zet vooral in op concrete lestips, verfrissende werkvormen, inspirerende interviews en boeiende praktijkvoorbeelden. Elk nummer biedt op die manier inspiratie voor je lessen Nederlands!

Meer weten? Volg Fons op Facebook, Instagram en Twitter, of surf naar onze website: tijdschriftfons.be!