In mijn vorig professioneel leven was ik assistent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Gent, waar ik onderzoek deed naar de taalpercepties van Vlaamse leerkrachten in het basis- (6de leerjaar) en secundair onderwijs (3de en 6de jaar ASO), en hoe die zich verhouden tot het taalbeleid van de Vlaamse overheid.

In dat taalbeleid (met name in de talenbeleidsnota’s van Frank Vandenbroucke en Pascal Smet, de twee toenmalige Vlaamse ministers van Onderwijs) staat immers dat in elke schoolse context Standaardnederlands wordt verwacht. Hoe gaan leerkrachten daarmee om? Hoe schatten ze hun eigen taalgebruik en dat van anderen in? Wat voor taalgebruik verwachten ze van leerlingen? Hoe praten ze met collega’s, met de directie en met ouders? Hoe interpreteren ze het taalbeleid van de overheid – en kénnen ze dat taalbeleid eigenlijk wel? Hoe kan een toegespitst, adequaat taalbeleid omgaan met de uitdagingen die leerkrachten elke dag opnieuw ervaren?

thumbnail

In mijn doctoraatsproefschrift Bridging the policy-practice gap. How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice (verdedigd in 2016), probeerde ik een antwoord te bieden op die fascinerende vragen. Daartoe heb ik 82 leerkrachten geobserveerd tijdens het lesgeven, gevolgd door een interview waarin ze het hadden over hun taalpercepties en visies op taal en onderwijs in het algemeen. Enorm verrijkende gesprekken!

Deze blog werd in de zomer van 2014 opgestart om te rapporteren over de (voorlopige) bevindingen van mijn onderzoek. Sindsdien is m’n blog thematisch een stuk breder geworden – met bijdragen over taal, onderwijs en taalonderwijs in Vlaanderen. De laatste tijd zijn de posts misschien wat minder frequent geworden, maar kijk gerust eens rond en misschien kom je wel iets tegen wat je interesseert. Wil je specifiek meer weten over het onderzoek dat ik in mijn UGent-jaren heb verricht, klik dan zeker door naar de publicaties.