Persbericht

Meer informatie volgt. Doctoraatsverdediging voorzien op donderdag 1 september 2016.