Publicaties

2018

Delarue, S. (2018).  ‘Amateurdialectlexicografie onder de loep: op zoek naar de makers en de lezers’. In: Colleman, T., De Caluwe, J., De Tier, V., Ghyselen, A.-S., Triest, L., Vandenberghe, R. & U. Vogl (red.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Skribis, p. 199-217.

Delarue, S. (2018). ’10 cruciale inzichten over meertaligheid en taalverwerving’. In: Fons 3(2), p. 42-44. (A4)

Delarue, S. & A. İşçi (2018). ‘Meertaligheid actief benutten op school, als realiteit en als troef. De acties en initiatieven vanuit Onderwijscentrum Gent’. In: School- en klaspraktijk sept.-okt.-nov. 2018. (A4)

Delarue, S., A. Langelet & E. Verstraete (2018). Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom. Leuven/Den Haag: Acco. (B1)

Rosiers, K., I. Van Lancker & S. Delarue (2018). ‘Beyond the traditional scope of translanguaging. Comparing translanguaging practices in Belgian multilingual and monolingual classroom contexts’ In: Language & Communication 61, p. 15-28. (A1)

2017

Delarue, S. (2017a). ‘Een (iets té) compacte schrijfcompagnon. Recensie van Renkema, Jan en Eric Daamen, Schrijfwijzer Compact. Amsterdam, Boom, 2016’. In: Over Taal 56(1), p. 24-25. (V)

Delarue, S. (2017b). ‘Een inspiratieboek vol tips om te differentiëren in de taalklas. Recensie van Keijzer, Johan, Karen Verheggen & Det van Gils, Differentiëren in het talenonderwijs. Kleine ingrepen, grote effecten. Bussum, Coutinho, 2016’. In: Over Taal 56(2), p. 25-26. (V) 

Delarue, S. (2017c). ‘De taalles gaat digitaal. Recensie van Mesie, Masja, Guus Perry & Patricia Rose, Digitaal. Werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum, Coutinho, 2017’. In: Over Taal 56(3). (V) 

Grondelaers, S., S. Delarue & G. De Sutter (2017). ‘Tussen droom en daad. De consequenties van de verander(en)de standaardtaalrealiteit voor de taaldocent’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 330-352. (B2)

Lybaert, C. & S. Delarue (2017a). ‘Stereotypes and attitudes in a pluricentric language area. The case of Belgian Dutch’. In: Stickel, G. (red.), Stereotypes and linguistics prejudices in Europe: contributions to the EFNIL Conference 2016 in Warsaw. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, p. 175-186. (B2)

Lybaert, C. & S. Delarue (2017b). ”k Spreek ekik ver altijd zo. Over de opmars van tussentaal in Vlaanderen’. In: De Sutter, G. (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Gent: Acco, p. 142-162. (B2)

2016

Delarue, S. (2016a). Bridging the policy-practice gap. How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Dissertation successfully defended on September 1, 2016 (D)

Delarue, S. (2016b). ‘Filmanalyse in de les Nederlands: realiteit of Pulp Fiction?. In Fons 1(2), p. 22-24 (A4)

Delarue, S. (2016c). ‘Publish or perish? De funeste gevolgen van een doorgedraaide publicatiecultuur’. In Neerlandia 120(4), p. 12-13 (A4)

Delarue, S. (2016d). ‘Een vlotte en laagdrempelige inleiding tot de taalkunde. Recensie van Leufkens, Sterre, Elementaire Deeltjes – Taal. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2016’. In: Over Taal 55(4), p. 23 (V)

Delarue, S. (2016e). ‘Ergens tussen koffietafelboek en naslagwerk. Recensie van: Permentier, Ludo en Rik Schutz, Typisch Vlaams. 4000 woorden en uitdrukkingen. Leuven, Davidsfonds, 2015’. In: Internationale Neerlandistiek 54(1), p. 73-76. [pdf(V)

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2016). ‘Setting the standard: Are teachers better speakers of Standard Dutch?’. In: Dutch Journal of Applied Linguistics 5(1), p. 34-64. doi: 10.1075/dujal.5.1.03del (A2)

Delarue, S. & C. Lybaert (2016). ‘The discursive construction of teacher identities: Flemish teachers’ perceptions of Standard Dutch’. In: Journal of Germanic Linguistics, 28(3), p. 219-265. doi: 10.1017/S1470542716000064 (A1)

Delarue, S. & I. Van Lancker (2016). ‘De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leerkrachten en leerlingen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 132(2), p. 85-105 (A1)

Ghyselen, A.S., S. Delarue & C. Lybaert (2016). ‘Studying standard language dynamics in Europe: Advances, issues and perspectives’. In: Taal & Tongval, 68(2), p. 75-91 (A2)

Lybaert, C., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & J. Van Keymeulen (red.) (2016). (De)standardization in Europe: Qualitative and quantitative approaches. Thematic issue of Taal & Tongval, 68(2) (B3)

2015

Delarue, S. (2015). ‘Tussen droom en daad: de ambivalente houding van Vlaamse leerkrachten tegenover standaardtaal en andere taalvariëteiten.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), HSN 29 – 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 329-334 (C1)

Delarue, S. & J. De Caluwe (2015). ‘Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools’. In: Current Issues in Language Planning 16(1-2), p. 8-25. doi: 10.1080/14664208.2014.947012 (A2)

Delarue, S. & A.-S. Ghyselen (2015). ‘”Handhavers van de norm” of “taalamateurs”: spreken leerkrachten beter Nederlands dan andere hoogopgeleiden?’. In: Over Taal 54(4), p. 103-105 (A4)

Delarue, S. & H. Rijckaert (2015). ‘De beste leraren Nederlands delen hun gouden lestips’. In Fons 1(1), p. 28-29 (A4)

2014

Delarue, S. (2014a). ‘Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy’. In: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXVII, p. 219-248 (A2)

Delarue, S. (2014b). ‘Taalbewaker of taalbegeleider? Over de diverse posities die Vlaamse leerkrachten innemen in het standaardtaal-of-tussentaaldebat.’ In: Mottart, A. & S. Vanhooren (eds.), Achtentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 278-287 (C1)

2013

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (red.) (2013). Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri). Gent: Academia Press. Reviewed in: TNTL, Internationale Neerlandistiek, Over Taal (B3)

De Caluwe, J., S. Delarue, A.-S. Ghyselen & C. Lybaert (2013). ‘Tussentaal: over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Inleiding’. In: Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen (reeks Studia Germanica Gandensia Libri), p. 3-11 (B2)

Delarue, S. (2013a).Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard?‘. In: Kristiansen, T. & S. Grondelaers (eds.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Oslo: Novus, p. 193-226 (B2)

Delarue, S. (2013b). ‘Het eerste standaardwerk over tussentaal in Vlaanderen. Recensie van: Absillis, Kevin, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof, De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent, Academia Press, 2012’. In: Internationale Neerlandistiek 51(2), p. 187-190 (V)

2012

Delarue, S. (2012). ‘Met open vizier: meer aandacht voor taalvariatie in media en onderwijs in Vlaanderen’. In: Over Taal 51(1), p. 20-22 (A4)

2011

Delarue, S. (2011). ‘Standaardtaal of tussentaal op school? De paradoxale dubbele kloof tussen taalbeleid en taalgebruik’. In: Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek 6, p. 1-20 (A4)

Legende:

A1 

  – Artikels in internationale tijdschriften met peer review, opgenomen in Web of Science / Articles in international periodicals with peer review, included in Web of Science

A2

  – Artikels in internationale tijdschriften met peer review, niet opgenomen in Web of Science / Articles in international periodicals with peer review, not included in Web of Science

A4 

  – Artikels in nationale tijdschriften / Articles in national periodicals

B1

  – Boeken / Books

B2

  – Boekhoofdstukken / Book chapters

B3

  – Boeken als editor / Edited books

C1

  – Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen / Articles in conference proceedings

D

  – Proefschriften / Dissertations

V

  – Recensies / Reviews

Recentste update / last update: 16 juni 2018.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s