Get the data

Uit praktische en ecologische overwegingen heb ik ervoor gekozen om niet alle bijlagen bij mijn proefschrift op papier af te drukken. Het lijkt me verantwoorder (en handiger) om die informatie digitaal ter beschikking te stellen van de leden van de examencommissie – en eventuele andere geïnteresseerden. 

1. Interviewtranscripties

Alle leden van de examencommissie kregen normaal een link doorgestuurd naar een gedeelde Dropboxmap, waarin de transcripties van alle interviews te raadplegen zijn. Uit privacyoverwegingen is ervoor gekozen om die transcripties niet publiek online te plaatsen. De opnames worden niet ter beschikking gesteld, maar kunnen (voor de examencommissie) op aanvraag beschikbaar worden gemaakt.

2. Meer informatie over de informanten

In Appendix 1 in het proefschrift is per informant die aan het onderzoek deelnam een infofiche terug te vinden, met daarin informatie over hun geboorte-, opgroei- en woonplaats, hun leeftijd en geslacht, het vak dat ze geven, enzovoort.

Om een en ander visueel voor te stellen, heb ik ook een aantal kaarten gemaakt. Die laten zien dat de informanten vrij goed verspreid zijn over Vlaanderen, en geven ook een indicatie van de leeftijd van elk van de informanten.